Partneri

Logo - Danfoss Drives Logo - Rockwell Autimation

Logo - VLT VACON

nízkonapäťové frekvenčné meniče, Dánsko a Fínsko
viac...

Rockwell Automation

vysokonapäťové frekvenčné meniče, USA
viac...

Logo - Menert imao

MENERT spol. s r.o.

automatizácia, meranie a regulácia, strojárska výroba
www.menert.sk

IMAO electric, s.r.o.

Považská Bystrica

Logo - Helmke Logo - AuCom

Helmke

elektromotory, Nemecko
viac...

AuCom

softštartéry, Nový Zéland
viac...

Logo - DBT CEV Logo - OMEC MOTORS

DBT CEV

nabíjacie stanice pre elektromobily, Francúzsko

OMEC MOTORS

elektromotory, Holandsko

Logo - Elmont Slovakia -

ELMONT Slovakia, s.r.o.

Šaľa

ELPROMONT Trenčín, s.r.o.

Trenčín

OSMONT, s.r.o.

Považská Bystrica

ESTA PLUS, s.r.o.

Diviacka Nová Ves

(Znázornené logá sú majetkom vyššie uvedených firiem.)