Partneri

Logo - Menert Logo - Allen-Bradley

MENERT spol. s r.o.

automatizácia, meranie a regulácia, strojárska výroba
www.menert.sk

Rockwell Automation

vysokonapäťové frekvenčné meniče, USA
viac...

Logo - Vacon imao

Vacon

nízkonapäťové frekvenčné meniče, Fínsko
viac...

IMAO electric, s.r.o.

Považská Bystrica

Logo - Helmke Logo - AuCom

Helmke

elektromotory, Nemecko
viac...

AuCom

softštartéry, Nový Zéland
viac...

Logo - DBT CEV Logo - VEM

DBT CEV

nabíjacie stanice pre elektromobily, Francúzsko

VEM

elektromotory, Nemecko

Logo - Elmont Slovakia -

ELMONT Slovakia, s.r.o.

Šaľa

ELPROMONT Trenčín, s.r.o.

Trenčín

OSMONT, s.r.o.

Považská Bystrica

ESTA PLUS, s.r.o.

Diviacka Nová Ves

(Znázornené logá sú majetkom vyššie uvedených firiem.)