Frekvenčné meniče

Frekvenčný menič je aktívny člen moderného striedavého elektrického pohonu, ktorý zmenou svojej výstupnej frekvencie zabezpečuje takmer bezstratovú otáčkovú alebo momentovú reguláciu asynchrónnych a synchrónnych elektromotorov. Taktiež zabezpečuje komfort riadenia pohonu a jeho jednoduchú pripojiteľnosť do nadradeného systému.

Frekvenčné meniče ALLEN BRADLEY, VACON, a iné Vám dodáme na kľúč. Samozrejmosťou je aj servis frekvenčných meničov.

Allen-Bradley: Vysokonapäťový menič frekvencie - Allen-Bradley PowerFlex 6000

Logo - Allen-Bradley Allen-Bradley - Frekvencny menic

Vysokonapäťové meniče frekvencie Allen-Bradley PowerFlex 6000 spoločnosti Rockwell Automation sú meniče špeciálne vyvinuté pre riadenie otáčok motorov čerpadiel a ventilátorov. Vyznačujú sa jednoduchou inštaláciou a jednoduchým uvádzaním do prevádzky. Meniče sú riešené ako kompaktná zostava vstupného „Multi-Level“ transformátora, výkonových buniek a riadiaceho systému. Dômyselné mechanické prevedenie zaisťuje jednoduchý prístup do každej časti zostavy.

Allen-Bradley - Graf Allen-Bradley - Obrazok Allen-Bradley - Graf

Použitím 36 pulzného usmernenia (6 kV) a 18 spínacích prvkov (výkonových buniek) sú ako vstupné, tak výstupné elektrické veličiny takmer sínusových priebehov a nie je vyžadované použitie filtrov ako na strane siete, tak na strane motora. Vďaka tomu nie sú kladené zvláštne požiadavky na kábeláž ani na zosilnenú izoláciu motora. Bez dodatočných filtrov je možná prevádzka aj so starými motormi, ktoré nie sú konštruované pre prevádzku s meničom frekvencie.

Letmý štart motora
Meniče frekvencie Allen-Bradley PowerFlex 6000 umožňujú letmý štart motora. Motor je meničom „zachytený“ na svojich otáčkach a pokračuje v chode.

Automatický reštart
Meniče frekvencie Allen-Bradley PowerFlex 6000 umožňujú automatický reštart po krátkodobom výpadku napájacieho napätia (v ráde jednotiek sekúnd). Riadiace napájanie je zálohované vstavanou UPS.

Kolísanie napätia siete
Meniče frekvencie Allen-Bradley PowerFlex 6000 sú odolné voči kolísania siete ±10 % Un dlhodobo, krátkodobo -20 % Un po dobu 60 sekúnd.

Allen-Bradley - Displej

Dotykový ovládací panel
Pre uvádzanie do prevádzky, parametrizáciu a monitoring sú meniče frekvencie Allen-Bradley PowerFlex 6000 vybavené farebným grafickým dotykovým panelom s možnosťou voľby jazyka.

Automatický bypass výkonovej bunky
V prípade poruchy výkonovej bunky pokračujú meniče frekvencie Allen-Bradley PowerFlex 6000 automaticky ďalej v činnosti so zníženým výkonom až do vhodnej doby pre servisný zásah.

Prečítajte si o našej aplikácii frekvenčného meniča Allen-Bradley PowerFlex 6000 v Bani Nováky...

Technické parametre Hodnota

Menovité napájacie napätie

3 kV; 3,3 kV; 6 kV; 6,6 kV; 10 kV; 11 kV
Tolerancia napájacieho napätia ±10 % Un
Pokles napájacieho napätia -20 % Un po dobu 60 sekúnd
Frekvencia 50/60 Hz, ±5 %
Účinník >0,95
Celkové harmonické skreslenie napätia (THDu) <5 % (spĺňa IEEE 519-1992, GB/T 14549-1993, EN 61000-2 / -3)
Vstupná impedancia „Multi-Level“ izolačný transformátor
Zhoda s normami CE, IEC/EN 61800-3, IEC/EN 60204-1
Účinnosť meniča frekvencie >96.5 %
Úroveň hluku <80 dB
Výstupné napätie 0…3000 V; 0…3300 V; 0…6000 V; 0…6600 V; 0…10000 V
Súčinnosť s motormi Asynchrónny (indukčný)
Preťažiteľnosť 120 % po dobu 1 minúty každých 10 minút
Konfigurácia usmerňovača 18 pulzný (3 kV, 3,3 kV), 36 pulzný (6 kV, 6,6 kV), 54 pulzný (10 kV)
Konfigurácia striedača Výkonové bunky, pulzná šírková modulácia, U/f skalárne riadenie, vektorové riadenie (k dispozícii od konca roka 2016)
Polovodičové prvky Diódy (usmerňovač), IGBT (striedač)
Výkonový rozsah 200 kW – 5 600 kW

VACON: Kompaktné meniče

Logo - Vacon

Kompaktné meniče sú jednoducho použiteľné  pre všeobecné aplikácie ako sú ventilátory, čerpadlá, vzduchotechnické jednotky a pod. Sú navrhnuté s ohľadom na rýchle a jednoduché uvedenie do prevádzky. Tieto meniče sú ideálnou voľbou pre OEM zákazníkom, ktorým ponúkajú optimálne štandardné konfigurácie ale taktiež všestranné prispôsobenie špecifickým potrebám zákazníka.

Vacon 10 Vacon 100 Vacon NXL
Foto - Vacon 10 Foto - Vacon 100 Foto - Vacon NXL
0,25 – 5,5 kW 1,1 – 30 kW 0,37 – 30 kW
Brožúra .PDF Brožúra .PDF Brožúra .PDF
Vacon 10 – mimoriadne kompaktný frekvenčný menič charakteristický výnimočnou flexibilitou   k rôznym požiadavkám zákazníka. Vacon 100 HVAC – (heating, ventilation, air-conditioning) menič špeciálne navrhnutý pre aplikácie do čerpadiel, ventilátorov a kompresorov, ktoré sú súčasťou vzduchotechnických jednotiek. Vacon NXL – kompaktný menič pre priemyselné prevádzky a komunálne objekty.

Viacúčelové meniče

Viacúčelové meniče Vacon sú navrhnuté pre nepretržitú intenzívnu prevádzku a poskytujú širšie možnosti nastavenia a značnú flexibilitu. Vyznačujú sa rôznymi stupňami krytia pre všetky prostredia, odolnosťou a spoľahlivosťou v dlhodobej prevádzke.

Vacon NXS Vacon NXS - samostatne stojaci Vacon 50x
Foto - Vacon NXS Foto - Vacon NXS, Samostatne stojaci Foto - Vacon 50x
0,75 – 200 kW 200 – 560 kW 0.75 – 132 kW
Brožúra .PDF Brožúra .PDF Brožúra .PDF
Vacon NXS – výkonný menič vhodný pre použitie v strojoch (drtiče, dopravníky, kompresory, žeriavy…), budovách (výťahy, eskalátory …) a vo všetkých priemyselných odvetviach.  Vacon 50x – predstavuje kombináciu výkonu a najvyššieho priemyselného krytia IP66, ktoré je ideálne pre použitie v extrémnych prevádzkových podmienkach, kde by nečistota a vlhkosť mohli viesť k poškodeniu meniča.

Priemyselné meniče

Priemyselné meniče Vacon poskytujú najvyšší stupeň spoľahlivosti a disponujú najrozmanitejšími možnosťami využitia za akýchkoľvek okolností po celú dobu životnosti systému stroja alebo technológie.

Vacon NXP - vzduchom chladený Vacon NXP - kvapalinou chladený Vacon NXC - skriňový menič
Foto - Vacon NXP, vzduchom chladený Foto - Vacon NXP, kvapalinou chladený Foto - Vacon NXC, skriňový
0,75 – 3250 kW 5,5 – 5300 kW 110 – 3250 kW
Brožúra .PDF Brožúra .PDF Brožúra .PDF
Vzduchom chladený Vacon NXP – najmodernejší frekvenčný menič určený pre najrôznejšie aplikácie, kde je požadovaná odolnosť, dynamika a presnosť. Kvapalinou chladený Vacon NXP – priestorovo najúspornejší menič, ktorý sa hodí do miest, kde je zložité alebo drahé odvetrať vzduchom chladený menič. Pomocou tohto meniča je možné dosiahnuť až 70% úspory priestoru. Skriňový menič Vacon NXC - menič navrhnutý pre najnáročnejšie použitie, kde sa vyžaduje flexibilita, robustnosť, kompaktnosť a jednoduchá servisovateľnosť.

Produkty so spoločnou jednosmernou zbernicou do 5,3 MW

Vzduchom chladený Vodou chladený
Foto - Vacon NXP, vzduchom chladený Foto - Vacon NXP, kvapalinou chladený
0,75 – 3250 kW 5,5 – 5300 kW
Brožúra .PDF Brožúra .PDF
Produkty pracujúce na spoločnej DC zbernici majú flexibilnú architektúru obsahujúcu usmerňovače, striedače a brzdné striedače, pomocou ktorých je možné vyskladať ľubovoľnú zostavu presne podľa požiadaviek zákazníka. Tieto produkty sa používajú napr. na riadenie papierenských strojov alebo ako fotovoltaické invertory.

Manuály

Názov dokumentu Jazyk
Vacon 10 Machinery (stručná príručka) čeština
Vacon 10 Machinery (kompletný manuál) čeština
Vacon 20 (stručná príručka) slovenčina
Vacon 100 HVAC (inštalačný manuál) slovenčina
Vacon 100 HVAC (aplikačný manuál) čeština
Vacon NXL (príručka) slovenčina
Vacon NXL (aplikačný manuál) slovenčina
Vacon NXS/P (užívateľský manuál) slovenčina
Vacon NXS/P (aplikačný manuál) slovenčina
Vacon NXP/C (užívateľský manuál) čeština
I/O rozširujúce karty angličtina

Všetky manuály k produktom Vacon nájdete tu.

Softvér na stiahnutie nájdete tu.