O nás - ELMARK PLUS, s.r.o.

Stručná história času

Foto - HelmkeSpoločnosť vznikla v roku 1995 pod názvom „ELMARK - Ing. Ivan Vlk“ v právnej forme fyzická osoba – podnikateľ.

Základným podnetom vzniku bola snaha využiť bohaté technické skúsenosti skupiny bývalých kolegov z jedného podniku pre poskytovanie služieb v silnoprúdovej elektrotechnike a VN technike hlavne pre práce menšieho rozsahu s vyššou pridanou hodnotou – vykonávanie revízií a preventívna údržba VN zariadení, vibrodiagnostické merania a analýzy, riešenie problémov s kompenzáciou účinníka.

Foto - CSXiČasom do portfólia vykonávaných činností pribudlo, na základe oprávnenia z Národného inšpektorátu práce,  vykonávanie školení elektrotechnikov, overovanie vedomostí a vydávanie osvedčení o kvalifikácii v eletrotechnike.

Svojim prístupom k riešeniu problémov, technickou vyspelosťou a prijateľnými cenami služieb si spoločnosť získala spokojných zákazníkov – Slovenský vodohospodársky podnik, DOVO Mrnka, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, Duslo Šaľa, Istrochem Bratislava, Ferrenit Nitra...

Foto - VaconVývoj priniesol požiadavku posunúť sa na vyššiu právnu formu, preto bola založená následnícka spoločnosť pod názvom ELMARK PLUS, s.r.o.

Vízia

Víziou spoločnosti ELMARK PLUS, s.r.o. je poskytovať sofistikované technické riešenia v elektrotechnike, vo svojich dôsledkoch smerujúce k pozitívnym ekologickým vplyvom, pod heslom TECHNOLOGY FOR ECOLOGY.

Brožúra o našej spoločnosti

Brozura firemna - str.1 Brozura firemna - str.2 Brozura firemna - str.3 Brozura firemna - str.4 Brozura firemna - str.5 Brozura firemna - str.6 Brozura firemna - str.7 Brozura firemna - str.8

Stiahnite si našu brožúru vo forme PDF.

Fotografie sídla

Elmark Plus - Fotografia Elmark Plus - Fotografia Elmark Plus - Fotografia